การขยาย adjective/adverb ที่อยู่ในรูปขั้นกว่า: กว่ามาก ๆ

ในโพสต์นี้ครูแมคจะสอนวิธีการขยาย adjective/adverb ที่อยู่ในรูปขั้นกว่านะครับ เช่น ถ้าเราต้องการพูดว่า "จอนสูงกว่าจิมเยอะเลย" เราก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า
John is much taller than Jim.
จะเห็นว่าเราใช้ much ขยายคำขั้นกว่า (taller) ได้

นอกจากคำว่า much แล้ว คำอื่น ๆ ที่ใช้ขยายคำขั้นกว่าเพื่อให้มีความหมายว่า "กว่ามาก ๆ" ก็ได้แก่ far, a lot, a good/great deal, vastly, considerably, substantially, infinitely


Note: คำที่ชอบออกข้อสอบ ‪grammar คือ much, far และ a lot แต่คำอื่น ๆ ก็ควรรู้ไว้เช่นกันนะครับ โดยเฉพาะคำว่า considerably

บทความนี้เขียนโดยครูแมค โพสต์ครั้งแรกใน facebook page เรียนภาษาอังกฤษกับครูแมค เมื่อ January 15, 2015