บทความที่ 2: Clauses and Sentences


ภาพนี้พี่แมคตัดมาจากเอกสารการสอนเรื่อง clauses และ sentences เบื้องต้น

คำอธิบายภาพ

  • Sentence (ประโยค) หนึ่ง ๆ จะประกอบไปด้วย clause (ประโยคย่อย) ตั้งแต่ 1 clause ขึ้นไป
  • ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของ clause ก็คือ verb (V) พูดอีกอย่างก็คือ ถ้าไม่มี verb ก็ไม่มี clause

จากภาพข้างบน เราแบ่ง sentence ออกเป็น 3 แบบใหญ่ ๆ ดังนี้

1. Simple sentence

มีเพียง 1 clause

2. Compound sentence

ประกอบ ด้วย 2 clauses ขึ้นไป โดยแต่ละ clause จะถูกเชื่อมด้วยตัวเชื่อมที่เรียกว่า coordinating conjunctions ซึ่งได้แก่ and, or, but, nor, for, so, yet
การเชื่อมด้วย conjunctions เหล่านี้จะมีผลให้ clause ที่นำมาเชื่อมกันนั้นมีฐานะเท่าเทียมกัน (ดูภาพข้างบนประกอบ)

3. Complex sentence

มีจำนวน clauses ตั้งแต่ 2 ขึ้นไปเช่นเดียวกัน เอ… แล้วมันต่างกับ compound sentence ยังไงล่ะ? คำตอบก็คือต่างกันตรงที่ clauses ที่เราเอามาเชื่อมกันนั้นมันจะมีฐานะไม่เท่าเทียมกัน สมมติว่า complex sentence ของเราประกอบด้วย 2 clauses ตามภาพข้างบน เราจะพบว่ามี clause หนึ่งซ้อนอยู่ในอีก clause หนึ่ง
The man took a vitamin pill […] เป็น main clause (ประโยคหลัก)
because he had a cold เป็น subordinate clause (ประโยครอง/อนุประโยค)
ถ้าดูภาพข้างบนประกอบจะเห็นได้ชัดว่า subordinate clause (หรืออาจเรียกสั้น ๆ ว่า subclause) จะซ้อนอยู่ใน main clause
ประโยคตัวอย่างของเรามี subordinate clause คือ [because he had a cold] ซึ่งทำหน้าที่เทียบเท่า adverb คือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประโยค (บอกเหตุผลว่าผู้ชายคนนี้กินยาทำไม)

หวังว่าสิ่งที่พี่โพสต์วันนี้คงช่วยให้น้องเข้าใจเรื่อง sentences กับ clauses ขึ้นนะครับ

บทความนี้เขียนโดยครูแมค โพสต์ครั้งแรกในเว็บไซต์ tutormax.spaces.msn.com โพสต์ครั้งที่สองในเว็บไซต์ tutormax.wordpress.com (on March 16, 2011) และโพสต์ครั้งที่สามในเว็บไซต์ krumac.com

Reference: Peterson’s TOEFL success 2005 by Bruce Rogers.