"ประกอบด้วย" กับ "ประกอบกันเป็น"

เรามาดูการใช้ศัพท์คำว่า "ประกอบด้วย" กับ "ประกอบกันเป็น" ซึ่งเคยออกข้อสอบ 7 วิชาสามัญ‬มาแล้วนะครับ

ประกอบด้วย (กลุ่มก้อนหนึ่งประกอบด้วยส่วนย่อย ๆ): comprise, consist of, be composed of, be made up of

ประกอบกันเป็น (ส่วนย่อย ๆ ประกอบกันเป็นกลุ่มก้อน): comprise, compose, constitute, make up


Note: บางครั้งเราอาจจะพบเห็นการใช้ be comprised of ในความหมายว่า "ประกอบด้วย" ตัวอย่างเช่น
Our team is comprised of twelve people.
แต่เจ้าของภาษาจำนวนหนึ่งมองว่าการใช้แบบนี้มันผิด ดังนั้นเราก็ไม่ควรใช้ครับ

บทความนี้เขียนโดยครูแมค โพสต์ครั้งแรกใน facebook page เรียนภาษาอังกฤษกับครูแมค เมื่อ January 11, 2015