โจทย์ grammar จาก facebook (10)


ลองคิดดูเองก่อนนะครับ แล้วค่อยดูเฉลยข้างล่าง

ครูแมคขออธิบายเพิ่มเติมเรื่องการใช้ which เพื่ออ้างอิงหรือแทน clause ข้างหน้าทั้งหมดนะครับ

ถ้าเรามีสองประโยคแบบนี้
Bob didn't accept the job. That was a real pity. (pity = เรื่องที่น่าเสียดาย)
เราสามารถนำสองประโยคนี้มาเชื่อมกันเป็น
Bob didn't accept the job, which was a real pity.
โดยที่ which แทน clause ข้างหน้าทั้งหมด (ไม่ได้แทนคำใดคำหนึ่ง) สังเกตว่ากรณีนี้ต้องใส่ comma เสมอนะครับ เพราะเป็น non-restrictive relative clause (หรือบางตำราเรียก non-defining relative clause)

โจทย์และคำเฉลยนี้เขียนโดยครูแมค โพสต์ครั้งแรกใน facebook page เรียนภาษาอังกฤษกับครูแมค เมื่อ January 13, 2015