โจทย์ grammar จาก facebook (12)

ครูแมคเอาโจทย์แนว error identification จากข้อสอบ SAT มาฝากนะครับ ครูแมคเลือกข้อที่ไม่ยากมาและเป็นข้อที่ออกค่อนข้างบ่อยในข้อสอบแนวนี้ เพราะฉะนั้นไม่ว่าผู้อ่านจะเตรียมตัวสอบ ‪‎GAT‬, ‪‎ONET‬, ‪TU-GET‬ หรือ ‪‎CU-TEP‬ ก็ฝึกทำกันได้ครับ


มาดูเฉลยกันนะครับ


เป็นยังไงบ้างครับ ทำถูกกันรึเปล่า? :-)

โจทย์จากแนวข้อสอบ SAT; คำเฉลยเขียนโดยครูแมค โพสต์ครั้งแรกใน facebook page เรียนภาษาอังกฤษกับครูแมค เมื่อ January 19, 2015