โจทย์ grammar จาก facebook (18)


ตอบข้อไหนดีเอ่ย?

เฉลยนะครับ

เฉลยข้อ 1 นะครับ ประโยคนี้หลัง suggested (เสนอแนะ) เป็น that-clause (that + S + V) แต่มีการละ that ออกไป
My brother suggested (that) I share an apartment with his friend Bill.
กรณีนี้ verb ใน that-clause ต้องอยู่ในรูป present subjunctive หรือพูดง่าย ๆ คือเป็น verb ไม่ผันเสมอ (ครูแมคเรียกมันว่าเวิร์บช่องศูนย์: V0) ซึ่งอาจจะมองง่าย ๆ ว่ามาจากการละ should ก็ได้
My brother suggested (that) I (should) share ...
ถามว่าข้อ 4 ได้ไหม? คำตอบคือไม่ได้ เพราะคำว่า suggest จะไม่ใช้รูปแบบ suggest someone to do something เด็ดขาด ซึ่งจะต่างจากคำว่า advise (แนะนำ) ที่สามารถใช้รูปแบบ advise someone to do something ได้ เช่น
My lawyer advised me to leave Thailand.
หรือจะใช้ My lawyer advised that I (should) leave Thailand. ก็ได้เหมือนกัน

หมายเหตุ

(1) กริยาตัวอื่น ๆ ที่ตามด้วย that + S + V0 ได้แก่ ask, demand, insist, propose, recommend, request เป็นต้น

(2) ไม่ใช้ว่าถ้าเจอ suggest that ... แล้วจะใช้ present subjunctive ทุกครั้ง เพราะบางที suggest แปลว่า "บ่งบอก" ก็ไม่ต้องใช้ present subjunctive (อันนี้ต้องระวัง เพราะข้อสอบ GAT เคยออกมาหลอกทีนึงแล้ว)

โจทย์และคำเฉลยนี้เขียนโดยครูแมค โพสต์ครั้งแรกใน facebook page เรียนภาษาอังกฤษกับครูแมค เมื่อ January 27, 2015