โจทย์ grammar จาก facebook (20)


เฉลย

แปลโจทย์: _______ ซูซานตื่นตั้งแต่ตี 4 ตอนนี้เธอน่าจะเหนื่อยมาก ๆ

ดูคำศัพท์นิดนึงนะครับ
  • up = out of bed
  • no doubt อาจแปลว่า probably "น่าจะ" หรือ certainly "อย่างแน่นอน/อย่างไม่มีข้อสงสัย" ก็ได้แล้วแต่บริบท)

สังเกตว่า "Susan has been up since 4 a.m." ตรงนี้ใช้ present perfect ในการบรรยายว่าซูซานอยู่ในสภาพที่ไม่ได้นอนมาตั้งแต่ตี 4 จนถึงตอนนี้

เมื่อพิจารณาจากความหมายของประโยคแล้ว ตัวเลือกที่เหมาะสมคือ 2. As (เพราะว่า) เนื่องจากทั้งสองประโยคเป็นเหตุเป็นผลกัน

ลองดูตัวเลือกอื่น ๆ กันบ้างนะครับว่าทำไมถึงใช้ไม่ได้

ตัวเลือก 1. For คำนี้ถ้าเป็น conjunction จะแปลว่า "เพราะว่า" ได้เหมือนกัน แต่เรามันมาขึ้นต้นประโยคแบบนี้ไม่ได้

ตัวเลือก 3. Until (จนกระทั่ง) ไม่เข้ากับบริบท

ตัวเลือก 5. Although (แม้ว่า) ไม่เข้ากับบริบท

ตัวเลือก 4. After (หลังจาก) คำนี้พอรับได้ แต่เราไม่เลือก เพราะจากบริบทตอนนี้เธอยังคงอยู่ในสภาพ up (ยังไม่ได้ไปนอน)

โจทย์และคำเฉลยนี้เขียนโดยครูแมค โพสต์ครั้งแรกใน facebook page เรียนภาษาอังกฤษกับครูแมค เมื่อ January 29, 2015

ความรู้เพิ่มเติมเรื่องการใช้ for

จากคำเฉลยข้างบนที่ครูแมคบอกว่า "ถ้า for เป็น conjunction จะแปลว่า 'เพราะว่า' ได้ แต่เราจะเอามันมาขึ้นต้นประโยคไม่ได้" ตรงนี้ครูแมคขอขยายความนิดนึงนะครับ เผื่อใครยังสงสัยอยู่

ลองมาดูตัวอย่างการใช้ for นะครับ
I decided to stop and have lunch, for I was feeling hungry.
(ตัวอย่างจากหนังสือ Practical English Usage)
จากประโยคข้างบน เราจะสลับเอา for-clause มาขึ้นต้นไม่ได้เด็ดขาด:
For I was feeling hungry, I decided to stop and have lunch. (แบบนี้ผิด 100%)
แต่ถ้าแบบนี้ล่ะ
I decided to stop and have lunch. For I was feeling hungry.
การแยกเป็นสองประโยคแบบนี้ ถ้าเอาตามตำราเดิมเป๊ะ ๆ ก็คงต้องบอกว่า "ไม่ได้" แต่ในทางปฏิบัติก็มีคนเขียนแบบนี้บ้างโดยเฉพาะในกรณีที่ประโยคย่อยข้างหน้ายาวมาก ๆ จนผู้เขียนกลัวคนอ่านจะเบลอก็เลยตัดสินใจแบ่งมันออกเป็น 2 sentences ซะเลย หรืออีกกรณีคือผู้เขียนต้องการเน้นส่วนที่เป็นเหตุผล

ประเด็นนี้จริง ๆ แล้วก็เหมือนเรื่องการนำ and, but หรือ or มาขึ้นต้นประโยค ซึ่งตำราเดิมบอกว่าไม่ได้ แต่ก็มีคนนำมันมาขึ้นต้นประโยคอยู่เรื่อย ๆ จนตอนนี้นักภาษาส่วนใหญ่ก็ยอมรับแล้ว

อีกประเด็นหนึ่งที่ครูแมคจะฝากไว้ก็คือ การใช้ for (conjunction) ในความหมาย "เพราะว่า" มักพบในภาษาที่ค่อนข้างเก่าหรือภาษาวรรณกรรม ดังนั้นในภาษาพูดหรือภาษาเขียนทั่ว ๆ ไป เราควรหลีกเลี่ยงการใช้ for แบบนี้นะครับ

บทความนี้เขียนโดยครูแมค โพสต์ครั้งแรกใน facebook page เรียนภาษาอังกฤษกับครูแมค เมื่อ January 30, 2015