โจทย์ grammar จาก facebook (21)เฉลย

คำตอบคือตัวเลือก 3 นะครับ; สิ่งที่ต้องรู้ในการทำโจทย์ข้อนี้มีดังนี้

1. much/far/a lot ใช้นำหน้าขั้นกว่า เพื่อให้ความหมายว่า "กว่ามาก ๆ" ตัวอย่างเช่น
  • Jane looks much prettier than June. (เจนดูสวยน่ารักกว่าจูนเยอะเลย)
  • DVDs hold a lot more information than CDs. (ดีวีดีเก็บข้อมูลได้มากกว่าซีดีเยอะเลย)

2. ปรกติ adjective จะวางหน้า noun แต่ภายใต้เงื่อนไขบางอย่างเราสามารถนำมันมาวางหลัง noun ที่มันขยายได้

ตัวอย่างเช่น adjective บางตัว โดยเฉพาะพวกที่ลงท้ายด้วย -able/-ible สามารถวางหลัง noun ได้ (พบบ่อยในกรณีที่มี adjective ขั้นสุดหรือ the first/last/next/only ปรากฏอยู่หน้าคำนาม) เช่น
  • There are no rooms available. (หรือ ...no available rooms)
  • This is the shortest route possible. (หรือ ...shortest possible route)
เราอาจมองว่าประโยคลักษณะนี้เกิดจากการลดรูป relative clause ก็ได้ เช่นประโยคแรกมาจาก There are no rooms [that are available].

เมื่อพิจารณาจากหลักไวยากรณ์และความหมายแล้วจะพบว่าตัวเลือก 3 คือคำตอบที่ถูกต้อง
There are far more jobs available on the ground than in the air.
(far ขยาย more; far more ขยาย jobs; available ขยาย jobs)
"มีงานบนพื้นดินให้ทำมากกว่างานบนท้องฟ้าเยอะเลย"

บทความนี้เขียนโดยครูแมค โพสต์ครั้งแรกใน facebook page เรียนภาษาอังกฤษกับครูแมค เมื่อ January 30, 2015