โจทย์ grammar จาก facebook (4)

ลองมาดูข้อสอบ error กันบ้างนะครับ ข้อนี้เอามาจาก SAT แต่เป็นข้อง่ายครับ


สังเกตว่าประโยคนี้ประธานของประโยคหลักอยู่ในรูป gerund clause (ประโยครองที่ขึ้นต้นด้วย Ving ที่ทำหน้าที่เสมือนนาม เวลาแปลให้แปลว่า การ... ⇒ เป็นเอกพจน์เสมอ)

กริยาของประโยคหลักคือคำว่า delays และ increase (ซึ่งคำว่า increase ผิด ต้องแก้เป็น increases เพราะต้องผันตามประธานซึ่งเป็นเอกพจน์)

ถ้ายังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งก็ดูรูปข้างล่างนี้ประกอบนะครับ


หมายเหตุ: ตัวย่อ NP = noun phrase, cj = conjunction

ครูแมคเสริมคำศัพท์และความรู้ไวยากรณ์ให้นิดนึงนะครับ กริยาที่แปลว่า "ทำให้ล่าช้า/เลื่อนออกไป" ได้แก่ delay, defer, put off, postpone ⇒ verbs กลุ่มนี้ตามด้วย gerund (Ving) ได้

คำเฉลยนี้เขียนโดยครูแมค โพสต์ครั้งแรกใน facebook page เรียนภาษาอังกฤษกับครูแมค เมื่อ January 6, 2015