โจทย์ grammar จาก facebook (13)

ครูแมคเอาโจทย์ error identification/detection/recognition มาฝากอีกแล้วครับ ข้อนี้จะยากหรือง่าย ลองทำดูเดี๋ยวก็รู้ครับ :-)


เฉลย

วิเคราะห์ประโยคดูก่อน

A number of people [killed in road accidents] has increased this year.
  • ประธานของประโยคหลักคือ A number of people
  • [killed in road accidents] เป็นส่วนขยายที่อยู่ในรูป -ed participle clause ขยายคำว่า people อยู่
  • กริยาของประโยคหลักคือ has increased
จะเห็นว่าประธานกับกริยาของประโยคหลักไม่สอดคล้องกัน ตามหลักการที่เราท่อง ๆ กันมา:

(ก) a number of + Nพหูพจน์ + Vพหูพจน์
(ข) the number of + Nพหูพจน์ + Vเอกพจน์

ปัญหาคือจะแก้ยังไงดีระหว่าง

(ก) A number of people ... have increased
(ข) The number of people ... has increased

ถ้าดูจากไวยากรณ์เหมือนจะเป็นได้ทั้งสองแบบ ดังนั้นต้องเข้าใจความหมายของมันด้วย

(ก) a number of เป็นตัวบ่งปริมาณ (quantifier) มีความหมายคล้าย some หรือ several (อาจารย์บางท่าน/ตำราบางเล่มแปล a number of ว่า "จำนวนมาก" แต่จริง ๆ แล้วไม่จำเป็นต้องมากก็ได้นะครับ ถ้าต้องการความหมายว่าจำนวนมากเราจะเขียนให้ชัดไปเลยว่า a large number of)
(ข) the number of หมายถึง "จำนวนของ"

ดังนั้นเราต้องแก้เป็นแบบ (ข) เท่านั้นครับประโยคนี้จึงจะ make sense เพราะต้องแปลว่า "จำนวนของผู้คนที่ตายในอุบัติเหตุบนท้องถนนได้เพิ่มขึ้นในปีนี้"
(จำนวนเพิ่มขึ้น ไม่ใช่ ผู้คนเพิ่มขึ้น)

ดังนั้นตอบข้อ 1

สรุปอีกทีนะครับ จะได้เคลียร์ ๆ กันไปเลย
  • a number of people = ผู้คนจำนวนหนึ่ง/ผู้คนหลายคน (ให้มอง people เป็นคำหลัก)
  • the number of people = จำนวนของผู้คน (ให้มอง number เป็นคำหลัก)

โจทย์และคำเฉลยนี้เขียนโดยครูแมค โพสต์ครั้งแรกใน facebook page เรียนภาษาอังกฤษกับครูแมค เมื่อ January 20, 2015