โจทย์ grammar จาก facebook (14)

มาดูโจทย์ grammar สำหรับคนที่เตรียมสอบ ‪TOEIC‬, ‪O-NET‬, ‪TU-GET ฯลฯ นะครับ (ครูแมคนำมาจาก TOEIC Reading Sample Test แต่คนที่จะสอบ O-NET หรือข้อสอบอะไรก็ตามที่มีการวัดความรู้ไวยากรณ์ก็ฝึกทำได้หมดครับ เพราะจริง ๆ มันก็คล้าย ๆ กัน)


เฉลยนะครับ เช็คดูด้วยว่าตัวเองถูกไหม

ประธานของประโยคหลักคือ Maria Vásquez
กริยาของประโยคหลักคือ has (กริยาของประโยคหลักต้องแสดง tense ซึ่งในที่นี้คือ present simple)

ส่วนที่อยู่หลัง comma ดันมีกริยาอีกชุดหนึ่ง โดยที่ไม่มีคำเชื่อมเลย
ในกรณีแบบนี้เราต้องใช้กริยารูปที่ไม่แสดง tense นะครับ ดังนั้นใช้ข้อ B กับ D ไม่ได้
ส่วนข้อ C = having had worked แบบนี้ไม่มีในระบบภาษาอังกฤษนะครับ
ดังนั้นตอบข้อ A ได้เลย

ที่มาของมันเป็นแบบนี้นะครับ
(1) Maria Vásquez has a wide range of experience.
(2) She has worked in technical, production, and marketing positions. (ใช้ present perfect เพราะเหตุการณ์นี้เกิดก่อนประโยค (1))

จะเห็นว่าประธานของทั้งสองประโยคคือคนคนเดียวกัน เราจึงสามารถรวมประโยคโดยเอาเอาประโยค (2) มาขยายประโยค (1) แบบนี้

Maria Vásquez has a wide range of experience, [having worked in technical, production, and marketing positions].
  • "having worked" ตรงนี้เป็นกริยาไม่แท้ เรียกว่า perfect participle
  • ในวงเล็บ [ ] เรียก participle clause
อ่านเพิ่มเติมเรื่อง verb forms และ participle clauses ได้ในบทความที่ 6

เพิ่มเติมนิดนึงนะครับ เดี๋ยวบางคนจะเข้าใจผิดว่ากรณีแบบนี้ต้องใช้ Ving ไปซะหมด

ถ้าประธานของประโยคถูกกระทำเราจะใช้รูปกริยาช่องสาม (หรือไม่ก็ being + V3 หรือ having been + V3 ตามความเหมาะสม) เช่น

Michael died at forty, [struck down by a rare disease].

กรณีนี้ไมเคิลถูกทำให้ตายด้วยโรคที่พบได้น้อย เลยต้องใช้รูป past participle คือ struck down (ช่องสามของ strike down)

โจทย์และคำเฉลยนี้เขียนโดยครูแมค โพสต์ครั้งแรกใน facebook page เรียนภาษาอังกฤษกับครูแมค เมื่อ January 22, 2015