โจทย์ grammar จาก facebook (15)

ข้อนี้นำมาจากข้อสอบ TOEIC เหมือนเดิมนะครับ แต่คนที่จะสอบ O-NET, TU-GET หรือข้อสอบอื่น ๆ ที่วัดความรู้ไวยากรณ์ ก็มาฝึกทำกันได้ เพราะมันก็แนว ๆ เดียวกัน


เฉลยนะครับ


บางคนอาจสงสัยว่า but กับ though ใช้ไม่ได้เหรอ เพราะลองแปลดูมันก็เหมือนจะได้ใจความเหมือนกัน คำตอบคือไม่ได้ครับ เพราะประโยคย่อยหลัง but กับ though จะไม่มีการทำ inversion แบบนี้ กล่าวคือเราจะใช้ but will they หรือ though will they ไม่ได้ ถ้าจะใช้สองคำนี้ประโยคย่อยที่ตามมาจะต้องเรียง subject + verb ตามปกติ ⇒ but they will; though they will

คำเฉลยนี้เขียนโดยครูแมค โพสต์ครั้งแรกใน facebook page เรียนภาษาอังกฤษกับครูแมค เมื่อ January 22, 2015