โจทย์ grammar จาก facebook (16)


ลองทำดูเองก่อนนะครับ ถ้าเสร็จแล้วก็มาดูเฉลยกันเลย

หลายคนตอบตัวเลือก 1 ด้วยเหตุผลทีว่า "หลัง can ต้องใช้ verb ไม่ผัน (infinitive without to)" หลักการนี้ถูกต้องครับ แต่นักเรียนนำมาใช้ผิดที่ ;-) เพราะการใช้รูปประโยค do something as much as you can (หรือรูปประโยคที่คล้าย ๆ กันนี้) ปรกติจะมีการละกริยาหลัง can ไว้ถ้ามันซ้ำกับข้างหน้า ตัวอย่างเช่น
  • Relax as much as you can (relax).
  • Learn as much as you can (learn) while you are young, since life becomes too busy later. ~ Dana Stewart Scott.

ดังนั้น เราจะวิเคราะห์ประโยคในโจทย์ออกมาได้แบบนี้

Give $10, $15, $20, or [as much as you can (give)] _____ a hungry child.

ประโยคนี้เป็นประโยคแบบ imperative (ใช้สั่ง/ขอร้อง) ซึ่งเป็นประโยคชนิดพิเศษที่ขึ้นต้นด้วยกริยาไม่ผันได้เลยโดยไม่ต้องมีประธาน จริง ๆ แล้วประธานที่ซ่อนอยู่คือ You นั่นเองครับ แต่ต้องระวังว่าคำว่า give ในที่นี้ไม่ใช่ present tense แต่เป็นกริยาในรูปไม่ผัน ในกรณีนี้เราถือว่า Give เป็นกริยาแท้ (finite verb) ของประโยค แม้มันจะไม่แสดง tense ก็ตาม

ในวงเล็บ [as much as you can (give)] มองเป็นก้อนเดียว

คำตอบคือตัวเลือก 2 to help: "ให้เงินเพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กที่หิวโหย" (คำว่า to ในที่นี้บอกจุดประสงค์; to = in order to = เพื่อที่จะ)

ลองดูตัวเลือกอื่น ๆ กันบ้างนะครับ เผื่อจะมีคนสงสัย

ตัวเลือก 3 for help: for เป็น preposition จะตามด้วยกริยาไม่ผันแบบนี้ไม่ได้ (จริง ๆ แล้ว help เป็น noun ก็ได้ แต่ประโยคในโจทย์มีกรรม a hungry child ตามมา ดังนั้นคำว่า help ในตัวเลือกนี้จึงเป็นนามไม่ได้)

อย่าลืมหลักการว่า preposition + นาม/นามวลี/Ving
อาจมีคนสงสัยว่าถ้าเปลี่ยนเป็น for helping จะใช้ได้ไหม? คำตอบคือไม่ได้อยู่ดีครับ เพราะโดยทั่วไปเราไม่ใช้โครงสร้าง for + Ving บอกจุดประสงค์ในประโยคลักษณะนี้

ตัวเลือก 4 will help: ใช้ไม่ได้เพราะเป็นกริยาแสดง tense ซึ่งเป็นรูปแบบของกริยาแท้ ถ้าใช้ตัวเลือกนี้จะกลายเป็นว่าประโยคนี้มีกริยาแท้เกินมา

ตัวเลือก 5 by helping: โดยการช่วยเหลือ ตัวเลือกนี้ถูกไวยากรณ์ แต่แปลออกมาแล้วความหมายไม่ได้

ครูแมคอธิบายมาซะยืดยาว (หวังว่าจะมีคนอ่านจบนะ) แต่จริง ๆ แล้วถ้านักเรียนฝึกฟังหรืออ่านภาษาอังกฤษบ่อย ๆ จนคุ้นเคย ข้อนี้จะไม่ยากและอาจตอบได้โดยแทบไม่ต้องคิดเลย ดังนั้นนักเรียนอย่าลืมฝึกอ่านฝึกฟังเยอะ ๆ พร้อมกับสังเกตการใช้ภาษาไปด้วย ถ้าทำอย่างนี้ได้ ไวยากรณ์ก็จะไม่ใช่ยาขมอีกต่อไป :-)

โจทย์และคำเฉลยนี้เขียนโดยครูแมค โพสต์ครั้งแรกใน facebook page เรียนภาษาอังกฤษกับครูแมค เมื่อ January 23, 2015