โจทย์ grammar จาก facebook (23)

โจทย์แนว O-NET นะครับ


เฉลย
 
คำตอบคือตัวเลือก 5
Jim is too embarrassed to admit [that he is afraid of dogs].
จิม (รู้สึก) กระดากอายเกินกว่าที่จะยอมรับว่าเขากลัวหมา

หลักการที่ใช้ในข้อนี้มีดังนี้

1. too + adj/adv + to do something = ...เกินกว่าที่จะ

2. embarrass (v) = ทำให้กระดากอาย (กรณีที่เป็นกริยาอาจเติม -ed/-ing เพื่อผันตาม tense ก็ได้)
embarrassed (adj) = รู้สึกกระดากอาย
embarrassing (adj) = น่าอาย

3. admit + that-clause = ยอมรับว่า...

ข้อนี้ครูแมคเลียนแบบมาจาก O-NET ซึ่งแสดงถึงความพยายามของคนออกข้อสอบที่จะหลอกให้นักเรียนตอบข้อที่ขึ้นต้นด้วย so เพื่อจะได้คู่กับคำว่า that ที่อยู่หลังเส้นใต้ (หลอกให้ใช้สูตร so ... that) แต่จริง ๆ แล้วคำว่า that มันใช้ตามหลัง admit ต่างหากล่ะ ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคำว่า so เลย

แต่ดูจากคำตอบของนักเรียนในที่นี้แล้ว ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครตกหลุมพรางนี้นะ ถ้าใครยังไม่แม่นเรื่อง so ... that, such ... that, too ... to ก็สามารถอ่านได้ในบทความที่ 9
 
บทความนี้เขียนโดยครูแมค โพสต์ครั้งแรกใน facebook page เรียนภาษาอังกฤษกับครูแมค เมื่อ February 1, 2015