โจทย์ grammar จาก facebook (25)

ฝึกทำโจทย์ error detection กันนะครับ จงตอบว่าหมายเลขไหนผิดและเสนอวิธีแก้ด้วย

สำหรับน้อง ๆ ม.6 ที่จะสอบ O-NET อย่าลืมนะครับว่าตอนสอบจริงต้องพิจารณาก่อนว่าหมายเลขไหนผิด (1, 2, 3, 4) พอได้ที่ผิดแล้วค่อยไปเลือกว่ามันต้องแก้เป็นอะไร (มันจะมี choices ให้เลือกว่าจะแก้เป็น A, B, C หรือ D) สรุปคือในโจทย์ 1 ข้อน้องต้องระบายวงกลมเพียงวงเดียวจากทั้งหมด 16 วง


เฉลย

ผิดที่หมายเลข 2

ลองตัดคำที่ไม่จำเป็นออก เหลือแต่แกนประโยค:
... his book was published, cigarettes can damage ...

จะเห็นว่า sentence ที่ให้มาอยู่ในรูป S + Vtensed, S + Vtensed โดยไม่มีคำเชื่อมอะไรเลย แบบนี้ถือว่าใช้ไม่ได้

ในที่นี้ควรแก้โดยให้ประโยคนึงเป็นหลัก อีกประโยคเป็นประโยครองที่ทำหน้าที่ส่วนขยาย
  • ประโยคหลักคือ even as few as five cigarettes a day can damage fertility
  • ประโยครองคือ whose book was published in 2003 (ใช้ whose แทน his เพื่อสร้าง relative clause ไปขยาย Albert Watson)
ใครไม่ค่อยเข้าใจก็ดูภาพข้างล่างประกอบนะครับ

Note: แก้ไขคำแปลในภาพนิดนึงนะครับ "บุหรี่แม้เพียง 5 มวนต่อวันก็สามารถก่อความเสียหายต่อความสามารถในการมีบุตรได้"

บทความนี้เขียนโดยครูแมค โพสต์ครั้งแรกใน facebook page เรียนภาษาอังกฤษกับครูแมค เมื่อ February 3, 2015