โจทย์ grammar จาก facebook (3)

Attendance at the meeting was small, ___________ the absence of teachers.
1. in the part due to
2. due in part to
3. partly because
4. because of partly
5. because in part of

ข้อนี้ดูจากตัวเลือกแล้วเป็นการวัดเรื่องตัวเชื่อมนะครับ

หลักการพื้นฐานคือ

preposition + noun phrase (preposition ใช้เชื่อมนาม)
conjunction + S + V (conjunction ใช้เชื่อม clause)

ดังนั้นเราจึงต้องมาดูข้างหลังเส้นใต้ว่าเป็น noun phrase หรือ clause
จะเห็นว่า the absence of teachers เป็น noun phrase ดังนั้นเราต้องเติม preposition ลงไปในช่องว่าง

because of และ due to เป็น prepositions (ทั้งสองคำแปลว่า "เพราะ")
ส่วน because เป็น conjunction (ดังนั้นข้อ 3 ใช้ไม่ได้)

โจทย์ต้องการให้เราเติมว่า "ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ"
คำว่า "ส่วนหนึ่ง" เราใช้ in part หรือ partly นะครับ ไม่ต้องมี the (ดังนั้นข้อ 1 ใช้ไม่ได้)

in part กับ partly เป็น adverbs ดังนั้นมันจะมี "ลูกเล่น" เยอะหน่อยคือมันสามารถย้ายไปย้ายมาได้ เมื่อเราใช้มันขยายคำว่า due to กับ because of จึงเขียนได้หลายแบบ ดังนี้

partly due to
due partly to
in part due to
due in part to

partly because of
in part because of
(ปกติเราจะไม่แยก because กับ of ออกจากกัน)

จะเห็นว่ารูปแบบ due in part to ตรงกับข้อ 2
ดังนั้นข้อ 2 คือคำตอบ

มาดูโครงสร้างประโยคคร่าว ๆ นะครับ จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น


เป็นยังไงบ้างครับ ทำถูกกันรึเปล่าเอ่ย?

คำเฉลยนี้เขียนโดยครูแมค โพสต์ครั้งแรกใน facebook page เรียนภาษาอังกฤษกับครูแมค เมื่อ January 5, 2015