โจทย์ grammar จาก facebook (2)

โจทย์ grammar ข้อนี้ตัดมาจาก cloze test ใน ‪7 วิชาสามัญ‬ ‪ลองมาทำกันดูนะครับ

The increase in obesity began nearly half a century ago with a rise in calories consumed daily and a decline in meals __________ at home.

(1) preparing and eating
(2) to prepare and eat
(3) which prepare and eat
(4) prepared and eaten
(5) to prepare for eating

เฉลยนะครับ คำตอบคือข้อ (4) prepared and eaten ในกรณีนี้ [prepared and eaten at home] ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายของคำว่า meals ใช้รูปกริยาช่องสามเพราะ meals ถูกเตรียมและถูกกิน (ตามหลักการของ participle clause)

เราอาจมองว่ามันลดรูปมาจาก [which were prepared and eaten at home]

ลองดูภาพข้างล่างประกอบนะครับ


ผู้อ่านสามารถอ่านเกี่ยวกับเรื่อง participle clause เพิ่มเติมได้ในบทความที่ 6
 
คำเฉลยนี้เขียนโดยครูแมค โพสต์ครั้งแรกใน facebook page เรียนภาษาอังกฤษกับครูแมค เมื่อ January 2, 2015