โจทย์ grammar จาก facebook (7)

ครูแมคเอาข้อสอบ‎ไวยากรณ์‬ที่ปรากฏใน ‪cloze test‬ ใน 7 วิชาสามัญ‬ มาให้ฝึกทำกันต่อนะครับ มาดูกันเลย

For example, an atlas ________________ maps of the countries of the world or of the states of the United States.


นักเรียนสามารถอ่านเรื่อง tensed verb phrase และ non-tensed verb phrase ได้ในบทความที่ 6 และบทความที่ 1
 
โจทย์และคำเฉลยนี้เขียนโดยครูแมค โพสต์ครั้งแรกใน facebook page เรียนภาษาอังกฤษกับครูแมค เมื่อ January 9, 2015